ще
згорнути
Свіжий номер

Що нового

у кадровій справі

22 серпня

Уряд оновив Типове положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги

Зразки документів: Посадова інструкція парамедика вищої категоріїСКАЧАТИ Посадова інструкція лікаря медицини невідкладних станівСКАЧАТИ Робоча інструкція екстреного медичного техніка виїзної бригади екстреної (швидкої) медичної допомогиСКАЧАТИ  Знайти іншу інструкцію


21 серпня 2019 року Уряд оновив Типове положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, затверджене постановою КМУ від 21.11.2012 № 1114.

До 2025 року триватиме перехідний період реформування екстреної меддопомоги. Ключова зміна — у бригаді «Швидкої» будуть парамедик та екстрений медичний технік.

Уряд увів нове поняття — «бригада парамедиків». До 2025 року буде три види бригад «Швидкої допомоги» — лікарські, фельдшерські бригади екстреної медичної допомоги та бригади парамедиків.

У 2025 році склад всіх бригад екстреної медичної допомоги відповідатиме єдиному стандарту. Тож до цього часу всі фельдшери з медицини невідкладних станів і медичні сестри, які зараз працюють у бригадах екстреної медичної допомоги, мають пройти перенавчання і отримати кваліфікацію «парамедик».

Парамедик - це фахівець, який надає широкий спектр рятувальних медичних послуг за сучасними стандартами на догоспітальному етапі й своєчасно транспортує постраждалого до лікарні.

Це початок нової системи розвитку професійних компетенцій працівників екстреної медицини, ініційованої МОЗ.

Тест для кадровика ➤➤➤

Зміни стосуються і водіїв, які нині працюють на «Швидкій». До 2025 року всі водії мають перенавчитися і отримати кваліфікацію «екстрений медичний технік». Екстрений медичний технік - це людина без медичної освіти, але зі спеціалізованою підготовкою. Вони допомагають лікарям та парамедикам у наданні професійної медичної допомоги пацієнту.

Щоб підсилити роботу бригади, залучатимуть і надалі лікарів медицини невідкладних станів. За рішенням керівника центру екстреної медичної допомоги зможуть також долучатися додаткові медичні працівники служби, а також стажер, студент, що проходить виробничу практику, лікар-інтерн, лікар-резидент або інша особа, яка успішно пройшла підготовку з домедичної допомоги та отримала підтверджуючий документ.

Парамедиків почали готувати в Україні з 2018 року. Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського та Черкаська медична академія оголосили набір на нову спеціальність «парамедик». А у лютому 2019 року стартував цикл підготовки українських інструкторів на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського.

Держзамовлення на нову спеціальність парамедика у 2018 році становило 50 місць.

Майбутніх парамедиків навчають три роки. У перший рік вони здобувають загальну освіту, яка відповідає освітньому рівню «бакалавр». Одночасно опановують вміння і навички для розширеної першої допомоги. На ІІ та ІІІ курсах вони опановують вищий рівень рятувальної медицини – розширену екстрену допомогу. Маючи освітній рівень «бакалавр», парамедики можуть продовжити освіту в магістратурі.

Парамедики - це фахівці, які самостійно або під керівництвом лікаря надають широкий спектр рятувальних медичних послуг на догоспітальному етапі й своєчасно транспортують постраждалого до лікарні. Особливість підготовки таких спеціалістів полягає у тому, що після вивчення теоретичної частини вони отримують ґрунтовну практичну підготовку. Майбутнім парамедикам моделюють найрізноманітніші ситуації невідкладних станів, і вони навчаються особисто та в команді надавати весь обсяг допомоги, передбачений відповідним протоколом з медицини невідкладних станів. Для цього в навчальних закладах має бути відповідне обладнання, манекени, а найкраще – повноцінний симуляційний центр.

Професії «парамедик» та «екстрений медичний технік» запроваджені Зміною № 6 до Класифікатора професій, а кваліфікаційні характеристики парамедика та екстреного медичного техніка МОЗ затвердив наказом «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» від 09.08.2017 № 918.

ТОП-3 консультації до теми:

Концепцію розвитку екстреної медичної допомоги Уряд ухвалив цьогоріч 22 травня. Перший етап змін розпочався уже цього року у шести пілотних регіонах.

У Державному бюджеті на 2019 рік на фінансування екстреної медичної допомоги передбачено близько 6 млрд грн і додатково - 922 млн грн для першого етапу трансформації екстреної медичної допомоги, яка стартувала у Донецькій, Одеській, Тернопільській, Полтавській, Вінницькій областях та місті Київ. Крім підвищення кваліфікації бригад і зарплат фахівців, в пілотних регіонах придбавають новий, сучасний транспорт, оснащений необхідним обладнанням. За єдиним алгоритмом починають працювати сучасні диспетчерські служби, які згодом будуть об’єднані єдиною електронною системою по всій країні.

 

22 серпня

Як рахувати норму робочого часу при роботі з підсумованим обліком робочого часу

Взірцева колекція кадровика: Табель обліку використання робочого часуСКАЧАТИ  Знайти зразок іншого документа


Підсумований облік робочого часу встановлюють на безперервно діючих підприємствах, а також в окремих структурних підрозділах і на роботах, де не можна додержати встановлена щоденна або щотижнева тривалість робочого часу. Тривалість робочого часу при підсумованому обліку не повинна перевищувати нормального числа робочих годин (ст. 61 КЗпП). При запровадженні підсумованого обліку робочого часу роботодавці користуються Методичними рекомендаціями щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затвердженими наказом Мінсоцполітики від 19.04.2006 № 138.

Табелювання за підсумованого обліку робочого часу

Максимальна тривалість норми робочого часу визначена у статті 50 КЗпП — 40 годин на тиждень. Однак, єдиної норми тривалості робочого часу на рік законодавство не встановлює. Вона залежить від тривалості встановленого на підприємстві робочого тижня, тривалості щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні. Отже, річну норму тривалості робочого часу підприємство має визначити самостійно з дотриманням норм статей 50 — 53, 67 і 73 КЗпП України (лист Мінсоцполітики від 09.09.2014 № 10196/0/14-14/13).

Порядок розрахунку норми робочого часу у т. ч. при підсумованому обліку та обліковий період визначають в колективному договорі. Особливості роботи у деяких галузях передбачають встановлення річного облікового періоду та потребують розроблення галузевих методичних рекомендацій. Одна з таких галузей — сільське господарство.

Управління Держпраці у Кіровоградській області розглянуло, як визначати норму тривалості робочого часу при звільненні на прикладі Методичних рекомендацій з оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств на збиранні зернових культур урожаю 2018 року, розроблених НДІПАПК Мінагрополітики. В них зазначено: при прийнятті або звільненні з виробничих підрозділів протягом року працівників, які працюють у режимі річного підсумованого обліку робочого часу, нормативним обліковим періодом та нормативним часом є час за фактичний період роботи, виходячи з місячної норми робочого часу.

Держпраці підсумовує, що при звільненні працівника, який працював за графіком підсумованого робочого часу з річним обліковим періодом, нормою слід вважати фактично відпрацьований час, якщо працівник працював весь цей час у порядку, визначеному колективним договором та галузевими угодами (за графіками змінності, робочим календарем тощо).

ТОП-3 статті про підсумований облік:

Галина Бєлікова

редактор MCFR Кадри

22 серпня

Як правильно відсторонити працівника від роботи

Зразки документів: Наказ про відсторонення працівника від роботи та направлення його на позачерговий медоглядСКАЧАТИ Наказ про відсторонення від роботи на час кримінального провадженняСКАЧАТИ  Більше зразків


Роботодавець має право відсторонити працівника від роботи:

 • при появі на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
 • при відмові або ухиленні від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;
 • в інших випадках, передбачених законодавством (ст. 46 КЗпП).

Порядок відсторонення від роботи працівника у стані сп’яніння
Держпраці роз’яснює, що відсторонення працівника від роботи — це обопільне тимчасове увільнення працівника та роботодавця від своїх обов’язків виконувати роботу та забезпечувати роботою і створювати умови для її виконання. Відсторонення тимчасово призупиняє трудові відносини, але не припиняє їх. Роботодавець має зберігати за працівником його робоче місце.

Відсторонення — не дисциплінарне стягнення. Роботодавець може вдатися до нього, щоб відвернути та/або попередити негативні наслідки з власної ініціативи, а також на вимогу третіх сторін (суду, державних контролюючих органів тощо).

При відстороненні працівника від роботи роботодавець має обґрунтувати та враховувати:

 • правову підставу;
 • наслідки відсторонення для інших осіб;
 • законодавчо встановлені гарантії відстороненого працівника на оплату праці;
 • строки відсторонення, які мають відповідати часу, потрібному, щоб усунути причини відсторонення, якщо уповноважений орган не визначив інший строк відсторонення.

Роботодавець має видати наказ про відсторонення від роботи. У ньому викладають підстави та строки відсторонення. З наказом працівника ознайомлюють негайно під підпис. Якщо строк відсторонення не визначили в наказі, видайте наказ про допуск працівника до роботи, коли усунуть підстави відсторонення.

Якщо працівника відсторонили без збереження зарплати, лікарняний не оплачують. Допомогу по тимчасовій непрацездатності надають, як компенсацію зарплати, котру працівник втрачає коли хворіє (ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV). Період такого відсторонення також не зараховують до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку (ст. 9 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

ТОП-3 консультації до теми:

Водночас, є випадки, при яких допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виплачують. Приміром, якщо працівник, що обслуговує населення, є бактерієносієм, а роботодавець не може перевести його на іншу роботу. Такого працівника відсторонюють від роботи, щоб не поширювати інфекцію, з виплатою допомоги (ст. 23 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III).

Держпраці також нагадує роботодавцям, що працівники мають право звертатися до суду, щоб вирішити трудові спори.

Галина Бєлікова
редактор MCFR Кадри

22 серпня

21 серпня Уряд затвердив новий Порядок перевірок з праці

Відповідальність за порушення у сфері праці підвищили в рази ще 2015 року. Запровадили штрафи на роботодавців (ст. 265 КЗпП), підсилили адмінвідповідальність (ст. 41 КпАП) та кримінальну відповідальність (ст. 172 Кримінального кодексу).

Інспектування з праці

У 2018 році роботодавців-порушників оштрафували на 1 млрд 650 млн грн.

За що?

Контрольний орган – Держпраці – керувався Порядком контролю, затвердженим постановою КМУ від 26.04.2017 № 295. Утім, у травні 2019-го апеляційний суд скасував цю постанову

Як зауважив на Засіданні Уряду 21 серпня 2019 року Міністр соціальної політики Андрій Рева, після скасування судом постанови про перевірки одразу почала зменшуватися кількість застрахованих осіб. Порядок перевірок 2017 року був спрямований на боротьбу з тіньовою зайнятістю, зарплатою в конвертах, захист неоформлених працівників. Через скасування порядку перевірок недобросовісні роботодавці знову почали нехтувати вимогами КЗпП та інших актів законодавства про працю.

Держпраці розробила проєкт нового Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Уряд затвердив його на засіданні 21.08.2019.

Як штраф замінити на усне зауваження?

Процедурно новий порядок перевірок не відрізняється від попереднього документа. Державний контроль за додержанням законодавства про працю реалізується через інспекційні відвідування та невиїзні інспектування, що проводять інспектори праці Держпраці та органів місцевого самоврядування.

Інспектування проведуть, якщо є підстави для цього. Підстави визначені у пункті 5 Порядку. Наприклад, якщо роботодавець не повідомив ДФС про прийняття на роботу працівника, або у роботодавця понад 30% працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів.

Інспектори праці мають право в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця, а також ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспектування.

Якщо інспектор виявить порушення в сфері праці, внесе припис на їх усунення і визначить строк для цього. Якщо роботодавець усуне порушення, його не оштрафують, а посадових осіб не притягнуть до відповідальності. Виняток — інспектор виявив неоформлених працівників. У такому разі доведеться не тільки усунути порушення, а й сплатити штраф 30 мінімальних зарплат за кожного неоформленого працівника. Також інспектор передасть матеріали до суду, і суд вирішуватиме питання про адмінвідповідальність винуватця порушення — штраф до 17 000 грн.

Попередня редакція Порядку контролю передбачала ще один виняток — якщо інспектор виявляв хиби, що кваліфікують як порушення мінімальних державних гарантій в оплаті праці (МГОП), одразу ставив питання про штраф за це у розмірі 10 МЗП за кожного працівника, щодо якого припустилися порушення. Оскільки перелік МГОП великий – 38 позицій, такі порушення були у багатьох роботодавців, часто через лічільні помилки чи недоліки табелювання. Іноді недоплачені працівникам суми вимірювалися сотнями гривень, а штраф становив майже 42 тис грн.

Новий Порядок контролю передбачає: якщо роботодавець в установлений приписом строк усуне порушення МГОП, його не штрафуватимуть.

Порушення мінімальних гарантій в оплаті праці Юлія Видиборецьголовний редактор експертно-правової системи «Expertus: Кадри» Дізнайтеся, як захистити підприємство, коли вважаєте, що порушення немає, а інспектор накладає штраф Три способи самозахисту

Більше про новий Порядок інспектувань з праці — зовсім скоро в системі «Expertus: Кадри» та журналі «Кадровик-01» .

20 серпня

Чи атестувати робоче місце маляра. Роз’яснює Держпраці

Які лабораторії проводять гігієнічні дослідження для атестації робочих місць за умовами праці?

Маляр у своїй роботі використовує шкідливі речовини, тобто має право на певні пільги та гарантії. Для додержання державних гарантій роботодавець має провести атестацію робочого місця працівника. Однак, маляр в процесі роботи переміщується по цеху, будівельному майданчику тощо.

Управління Держпраці у Рівненській області роз’яснює, якщо процес роботи потребує переміщуватися по об’єкту, постійним робочим місцем вважають всю робочу зону. Робочою зоною, є простір, обмежений по висоті до 2 м над рівнем підлоги чи майданчика, на якому знаходиться місце постійного або не постійного перебування працівників.

Маляри, які повний робочий день працюють із шкідливими та небезпечними речовинами, мають право на пенсію на пільгових умовах. Виконання малярних робіт також надає право на додаткову відпустку та скорочену тривалість робочого часу. Обов’язкова умова — атестація робочих місць за умовами праці.

Результати атестації є підставою для вирішення питань надання працівнику державних пільг та гарантій.

 

Галина Бєлікова

редактор-експерт MCFR Кадри

Як назвати посаду Юлія Видиборецьголовний редактор експертно-правової системи «Expertus: Кадри» Назви посад у штатному розписі мають відповідати Класифікатору професій. Працівник виконуватиме малярні та штукатурні роботи. Маляр чи штукатур?

19 серпня

Коли працівник може взяти відгул за роботу в свята — позиція ВСУ

Зразки документів: Наказ про залучення до роботи у вихідний деньСКАЧАТИ Наказ про надання іншого дня відпочинку та оплату роботи у вихідний деньСКАЧАТИ  Більше зразків

ВСУ (постанова від 24.07.2019 по справі № 817/2367/16) нагадав, що роботу у святковий і неробочий день (ч. 4 ст. 73 КЗпП) оплачують у подвійному розмірі:

 • відрядникам — за подвійними відрядними розцінками;
 • працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, — у розмірі подвійної годинної або денної ставки;
 • працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму. 

Оплачують у зазначеному розмірі години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день. На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку (ст. 107 КЗпП).

Робота у вихідний день: оформлюємо, компенсуємо

На бажання працівника, який працював у святковий або неробочий день, йому може бути надано інший день відпочинку за умови, що робота в цей день виконувалась понад установлену місячну норму робочого часу (п. 16 постанови Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.1999 № 13).

Позиція ВСУ:

 • якщо залучають до роботи у святковий чи неробочий день працівників, які одержують місячний оклад, роботу оплачують у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо ця робота провадилась з перевищенням місячної норми робочого часу;
 • якщо працівники виконували роботу у святковий чи неробочий день у межах місячної норми робочого часу, інший день відпочинку не надають, оскільки це спричинить зменшення встановленої їм норми робочого часу.

Колеги цікавляться: 

16 серпня

Уряд зменшив кількість документів для оформлення пенсії

Взірцева колекція кадровика: Повідомлення працівнику про виникнення права на пенсіюСКАЧАТИ  Більше зразків

Кабмін постановою «Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення» від 17.07.2019 № 681 (далі — Постанова № 681) установив, що частину відомостей для призначення, перерахунку, виплати пенсій, надбавок, допомог, доплат та компенсацій або переведення з одного виду пенсії на інший ПФУ отримуватиме з реєстрів. Строк надання інформації на запит пенсійного органу — три дні. ПФУ отримують відомості:

 • з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків — реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані (для фізосіб, які з релігійних переконань відмовилися від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті);
 • з Державного реєстру актів цивільного стану громадян — дата та місце народження і походження особи, про шлюб, розірвання шлюбу, смерть, інші акти цивільного стану особи;
 • з централізованого банку даних з проблем інвалідності — про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;
 • з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, — про осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою;
 • з реєстрів даних про дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, — про здобуття такими дітьми та учнями дошкільної та загальної середньої освіти;
 • з реєстрів територіальних громад — про адресу проживання/перебування особи.

Постанова № 681 забороняє вимагати ці відомості від громадян. Виняток — є розбіжності в отриманій ПФУ інформації. Також не можна вимагати відомості, які містяться в інформаційних системах ПФУ та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Мета Постанови № 681 — знизити адміністративне навантаження на громадян, оптимізувати та підвищити ефективність роботи органів ПФУ.

Ольга Догадіна

провідний експерт MCFR: Кадри

Дізнайтеся, що робити кадровику, коли працівник досягає пенсійного віку

16 серпня

Мінсоцполітики роз’яснило, коли ознайомлювати працівників з графіками змінності

Графіки змінності: 12 правил, щоб скласти за закономСКАЧАТИ

Мінсоцполітики (лист від 09.07.2019 № 799/0/204-19) нагадало про вимоги до організації робочого часу працівників, визначені статтями 50, 57, 58 КЗпП.

Роботодавець зобов’язаний довести до відома працівників графіки змінності не пізніше, ніж за один місяць до введення їх в дію. Так скеровує пункт 13 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.1984 № 213.

Типові правила діють в частині, що не суперечить Конституції і законам України (Постанова ВРУ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 № 1545-XII).

Кадровику про графік змінності:

16 серпня

Уряд змінив списки робіт, зайнятість на яких дає право на пільгову пенсію

Повідомлення працівнику про виникнення права на пенсіюСКАЧАТИ

Розрахунок страхового стажу для призначення пенсії

КМУ постановою від 14.08.2019 № 708 (далі — Постанова № 708) уніс зміни до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24.06.2016 № 461.

З розділу ІІІ «Чорна металургія» Списку № 1 виключили:

 • верхових доменних печей;
 • машиністів тельферів, зайнятих на гарячих ділянках робіт;
 • укладальників прокату, зайнятих на гарячих ділянках робіт.

Натомість в підрозділ 6 «Загальні професії» розділу ІІІ додали позицію «працівники, які здійснюють безпосередню організацію та контроль за виконанням робіт під час технологічних процесів у зазначених виробництвах». Аналогічну позицію також додали до загальних професій розділу IV «Виробництво коксопродуктів» та розділу VII «Виробництво кольорових металів».

Також до Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах додано позицію «працівники, які здійснюють безпосередню організацію та контроль за виконанням робіт під час технологічних процесів у зазначених виробництвах» до загальних професій:

 • розділу ІІІ «Чорна металургія»;
 • розділу IV «Виробництво коксопродуктів. Вуглепідготовка»;
 • розділу VIII «Виробництво кольорових металів».

Ольга Догадіна

провідний експерт MCFR: Кадри

Повідомлення про право на пенсію Галина Бєліковаредактор-експерт MCFR Кадри Обов’язок кадровика — письмово повідомити працівника, що в нього виникає право на пенсію за віком, у т. ч. на пільгових умовах. Як це зробити? 6 кроків

15 серпня

Збільшено тривалість відпусток керівникам гуртків та інструкторам з фізкультури

Зразки документів: Графік відпустокСКАЧАТИ Заява на щорічну основну відпусткуСКАЧАТИ Наказ про надання щорічної відпусткиСКАЧАТИ  Більше зразків

Уряд постановою від 10.07.2019 № 694 уніс зміни до постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 14.04.1997 № 346.

Нарешті назви закладів освіти привели у відповідність до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

Як надати щорічну основну відпустку

Також Кабмін збільшив тривалість щорічної основної відпустки:

 • інструктору з фізкультури закладів загальної середньої освіти, міжшкільних ресурсних центрів (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів) з 28 до 56 календарних днів (далі — к. д.);
 • керівнику гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи закладів загальної середньої освіти, міжшкільних ресурсних центрів (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів) з 42 до 56 к. д.;
 • вихователю інтернату при школі (закладі середньої освіти) з 42 до 56 к. д.;
 • вихователю закладу вищої освіти, закладу післядипломної освіти, закладу професійної (професійно-технічної) освіти з 28 до 42 к. д.

Зміни набудуть чинності з 01.01.2020.

Ольга Догадіна

провідний експерт MCFR: Кадри

Відпустка на дітей Ірина Житковаголовний редактор MCFR: Кадри Закон про відпустки не регламентує, як надавати відпустку на дітей. Як оформити таку відпустку без помилок? 5 порад

15 серпня

Педагогам підвищать оклади з 1 вересня 2019 року

Допомога на оздоровлення

Кабмін вніс чергові зміни до постанови «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11.01.2018 № 22. Педагогам вже підвищували оклади на 10% з 01.01.2018, але лише тим, працю яких оплачують за рахунок освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам.

З 01.09.2018 на 10% підвищили оклади педагогічним працівникам спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів).

Новою постановою від 10.07.2019 № 695 з 01.09.2019 Уряд підвищить на 10% оклади педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, працю яких оплачують за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Погана новина, що фонд оплати праці на 2019 рік у зв’язку з підвищенням зарплати не збільшать. Держава не компенсуватиме місцевим бюджетам кошти на підвищення зарплати.

Галина Бєлікова

редактор-експерт MCFR Кадри

Компенсація при звільнення педагога

За формулою, що рекомендує Мінсоцполітики, правильно не порахувати компенсацію за щорічну основну відпустку педагогічним працівникам. Для них тривалість відпустки обчислюють за іншим правилом.

Як розрахувати?

12 серпня

Як звільнитись директору, якщо власники підприємства проти

Зразки документів: Заява про звільнення за власним бажаннямСКАЧАТИ Наказ про звільнення за власнимСКАЧАТИ  Більше зразків

Директор ТОВ шість років відпрацював на посаді і вирішив звільнитись. Написав заяву про звільнення за власним бажанням на ім’я власника товариства та повідомив засновника, що необхідно провести загальні збори учасників товариства. Утім, його заяву та повідомлення проігнорували та збори не відбулись.

Вебінар «Звільнення. Запитуйте — відповімо!»

Директор звернувся до суду за захистом своїх прав, гарантованих статтею 43 Конституції України. Позивач просив суд:

 • припинити трудові відносини між ним і ТОВ за статтею 38 КЗпП;
 • зобов’язати виключити з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запис про нього у графі «ПІБ керівника юридичної особи».

ВСУ (постанова від 03.07.2019 по справі № 520/11437/16-ц) задовольнив позов частково:

 • припинив трудові відносини між позивачем та ТОВ на підставі частини першої статті 38 КЗпП;
 • відмовив в задоволенні другої частини позову. Причина відмови — позивач не залучив до участі у справі особу, уповноважену здійснювати реєстраційні дії, зокрема, державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Тому за відсутності належного відповідача у справі суд не може вирішити питання і зобов’язати вчинити реєстраційні дії. Із клопотанням залучити до участі у справі співвідповідача позивач не звертався. 

Аргументи суду щодо можливості припинити трудові відносини через суд. ТОВ «Укркеш» не виконало вимоги трудового законодавства, не здійснило дії, спрямовані на вирішення питання про звільнення позивача з посади директора.

Будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору не допускається (ст. 22 КЗпП).

Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції (ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Обмеження, накладені на доступ до професії, були визнані такими, що впливають на «приватне життя» (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Олександр Волков проти України» (Oleksandr Volkov v. Ukraine, № 21722/11, § 165)).

КСУ (рішення від 07.07.2004 № 14-рп/2004, від 16.10.2007 № 8-рп/2007 та від 29.01.2008 № 2-рп/2008) зазначав, що визначене статтею 43 Конституції України право на працю розглядає як природну потребу людини своїми фізичними і розумовими здібностями забезпечувати своє життя. Це право передбачає як можливість самостійно займатися трудовою діяльністю, так і можливість працювати за трудовим договором.

Вихідна допомога при звільненні

Свобода праці передбачає:

 • можливість особи займатися чи не займатися працею, а якщо займатися, то вільно її обирати;
 • забезпечення кожному без дискримінації вступати у трудові відносини для реалізації своїх здібностей.

За встановлених у цій справі обставин положення закону щодо письмового попередження власника про бажання працівника звільнитись нівелюється, а іншого порядку звільнення з ініціативи працівника законодавство не передбачає.

Однак, недосконалість національного законодавства та прогалини у правовому регулюванні певних правовідносин не можуть бути підставою для позбавлення особи права на захист його порушених прав у обраний ним спосіб.

З урахуванням встановлених обставин справи колегія суддів припинила трудові відносини позивача з ТОВ «Укркеш» на підставі частини першої статті 38 КЗпП.

Оформлюємо трудову:

Як правильно внести в трудову книжку запис про звільнення?

5 настанов

Ольга Догадіна

провідний експерт MCFR: Кадри

12 серпня

Подати документи для призначення пенсії можна через інтернет

Зразки документів: Повідомлення працівнику про виникнення права на пенсіюСКАЧАТИ  Більше зразків

Працівник досяг пенсійного віку: дії кадровика

ПФУ впроваджує систему «Е-пенсія». Майбутній пенсіонер зможе подати заяву та усі документи через вебпортал електронних послуг Фонду.

Для того, щоб ПФУ призначив пенсію через вебпортал електронних послуг,

потрібно:

 • отримати електронний цифровий підпис, якщо його немає,
 • зареєструватися на сайті;
 • відсканувати необхідні документи;
 • у розділі особистого кабінету «Заява на призначення пенсії» завантажити необхідні для призначення пенсії відскановані документи;
 • підписати звернення електронним цифровим підписом та надіслати його до підсистеми «Звернення».

За потреби додавати документи можна протягом трьох місяців.

Користувачі вебпорталу отримуватимуть повідомлення про прийняття документів, їх опрацювання і про призначену пенсію.

Упродовж 10-ти днів ПФУ надішле повідомлення по те, що потрібно додати якісь документи чи про те, що призначив пенсію. Коли пенсіонер отримає SMS-повідомлення чи електронний лист про призначення пенсії, треба буде прийти до сервісного центру з документами. Фахівець ПФУ перевірить оригінали документів, що пенсіонер подавав через інтернет, та видасть пенсійне посвідчення.

Тож одвічне запитання кадровиків: «Чи видавати трудову книжку працівнику для оформлення пенсії?» залишається актуальним до тих пір, поки не запровадять електронні трудові книжки.

ПФУ працює над створенням мобільного додатку, що дасть можливість отримати доступ до ресурсів вебпорталу електронних послуг ПФУ зі смартфону чи планшету.

За інформацією ПФУ

Ірина Житкова

головний редактор MCFR: Кадри

12 серпня

Відпустку можуть збільшити до 30 днів

Взірцева колекція документів: Заява на відпусткуСКАЧАТИ  Більше зразків

Європейська бізнес-асоціація оприлюднила на своєму сайті пропозиції новій команді урядовців і нардепів, що мають модернізувати трудові відносини.

Уряд регулярно анонсує ймовірні зміни до КЗпП як-от збільшити відпустку, запровадити дистанційну роботу, врегулювати гнучкі графіки.
Бізнес підтримує такі ініціативи та наполягає, що потрібні не поодинокі зміни, а застарілий КЗпП треба якнайшвидше замінити сучасним Трудовим кодексом.

Надомна, дистанційна, віддалена робота

Виникла необхідність перевести працівника на надомну, дистанційну чи віддалену роботу. Який із варіантів буде правильним?

Як оформити переведення?

Нагадаємо, що доопрацьований до другого читання проєкт ТК вже два роки лежить під рядном у комітетах ВРУ. Але й він вже потребує адаптації під сьогодення, адже час йде і змінює умови.

Європейська бізнес-асоціація проаналізувала надбання з управління персоналом, що є у великих компаній – членів Асоціації, і пропонує позбутися застарілих положень, натомість увести нові. Зокрема, надати більше можливостей укладати контракти з працівниками та розширити перелік підстав для строкових договорів, збільшити відпустку до 30 к.д., врегулювати питання атестації, щоб проводити її для всіх працівників. Нарешті – переглянути повноваження профспілок і спростити процедури прийняття і звільнення.

Також бізнес бунтує проти обов’язковості Класифікатора професій – через складність роботи з ним. Або зробіть документ, з яким можна працювати, або надайте йому статусу рекомендованого.

Пошук по Класифікатору професій ➤➤➤

Ще одна ідея – розширити перелік іноземців, що можуть працювати без дозволу ЦЗ.

Бізнес сподівається, що нова Верховна Рада, що розпочне роботу у вересні, візьме новий Трудовий кодекс як першочергове завдання.

ТОП-3 консультації до теми:

9 серпня

Позиція ВСУ — допомога по тимчасовій непрацездатності не є складовою зарплати

Взірцева колекція документів: Заява про звільнення за власним бажаннямСКАЧАТИ Заява про звільнення за угодою сторінСКАЧАТИ Більше зразків

В день звільнення роботодавець виплатив працівникам всі належні кошти, окрім допомоги по тимчасовій непрацездатності та премії за результатами роботи за місяць. Працівники звернулись до Держпраці зі скаргою на порушення їх трудових прав. Держпраці винесло припис про усунення порушень, який роботодавець оскаржив у суді.

Як звільнити за угодою сторін

В суді роботодавець пояснив:

 • лікарняний не оплатив, тому що повернув його працівнику для внесення виправлень. Після того, як колишній працівник надав належно оформлений листок непрацездатності, всі кошти йому виплатили;
 • премію на підприємстві виплачують після отримання фінансових результатів за попередній місяць. На дату звільнення цієї інформації не було. Тому і виплатили пізніше, разом з іншими працівниками.

  Колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного суду України (постанова від 25.07.2018 по справі № 809/575/16) касаційну скаргу роботодавця задовольнити.

  Аргументи суду:
 • Держпраці протиправно віднесла допомогу по тимчасовій непрацездатності до виплат при звільненні, передбачених статтею 116 КЗпП. Ці виплати врегульовані спеціальним Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», яким регламентована «незалежність» останніх від дати звільнення;
 • право на отримання премії у конкретно визначеному розмірі виникає за умови настання відповідної календарної дати та наявності фінансових ресурсів.

Утім, раніше ВСУ висловлював іншу позицію щодо включення допомоги по тимчасовій непрацездатності до складової зарплати. Так, колегія суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду ВСУ (постанова від 30.01.2018 по справі № 760/18557/15-ц) вважала, що всі суми (заробітна плата, вихідна допомога, компенсація за невикористану відпустку, оплата за час тимчасової непрацездатності тощо), належні до сплати працівникові, мають бути виплачені у день звільнення цього працівника. 

Закон прямо покладає на підприємство, установу, організацію обов’язок провести зі звільненим працівником повний розрахунок, виплатити всі суми, що йому належать. При невиконанні такого обов’язку з вини власника або уповноваженого ним органу наступає передбачена статтею 117 КЗпП відповідальність.Ольга Догадіна

провідний експерт MCFR: Кадри

Компенсація при звільненні:

Як розрахувати кількість днів щорічної основної відпустки, щоб компенсувати їх при звільненні?

Формула зі зразком

6 серпня

Мінсоцполітики оприлюднило норму тривалості робочого часу на 2020 рік

Взірцева колекція документів: Наказ про затвердження Положення про облік використання робочого часуСКАЧАТИ зразок Умовні позначення відпрацьованого часу та причин неявок у табеліСКАЧАТИ таблицю Табель обліку використання робочого часуСКАЧАТИ типову форму П-5 Більше зразків


Мінсоцполітики в листі «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2020 рік» зауважило, що законодавство не встановлює єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того:

 • який робочий тиждень встановлено на підприємстві, в установі, організації (п’ятиденний чи шестиденний);
 • яка тривалість щоденної роботи;
 • коли встановлено вихідні.
Норма робочого часу 2020

Підприємства, установи і організації самостійно визначають норму тривалості робочого часу на рік з дотриманням вимог статей 50 - 53, 67 і 73 КЗпП.

Міністерство наводить приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2020 рік. Розрахунок підготовлений для підприємств, що працюють:

 • за режимом п’ятиденного робочого тижня;
 • з двома вихідними в суботу та неділю;
 • з однаковою тривалістю часу роботи за день упродовж робочого тижня;
 • з відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.

За таких умов залежно від тривалості робочого тижня норма робочого часу на 2020 рік становитиме для:

 • 40-годинного робочого тижня — 2002 години;
 • 39-годинного робочого тижня — 1957,8 години;
 • 38,5-годинного робочого тижня — 1932,7 години;
 • 36-годинного робочого тижня — 1807,2 години;
 • 33-годинного робочого тижня — 1656,6 години;
 • 30-годинного робочого тижня — 1506 годин;
 • 25-годинного робочого тижня — 1255 годин;
 • 24-годинного робочого тижня — 1204,8 години;
 • 20-годинного робочого тижня — 1004 години;
 • 18-годинного робочого тижня — 903,6 години.

Розрахунок балансу робочого часу від Мінсоцполітики збігається з розрахунком, що понад місяць тому оприлюднили експерти журналу «Кадровик-01» та системи Експертус: Кадри. Норму робочого часу головний редактор МСFR Кадри Ірина Житкова розраховує щороку в липні для кадровиків України, а ще наводить прогнозні варіанти перенесення робочих днів — щоб працівники кадрових служб могли завчасно складати графіки роботи і планувати відпочинок.

Ольга Догадіна

провідний експерт MCFR Кадри

5 серпня

Стартував новий урядовий проект — консультант роботодавця в центрі зайнятості

Норма робочого часу 2020

Мінсоцполітики повідомило про старт з 01.08.2019 у Дніпропетровській області пілотного проекту — інституту консультанта роботодавця.

Інститут консультанта роботодавця — другий етап стратегічного розвитку сервісів державної служби зайнятості. Основною метою його запровадження є розширення підходів до надання послуг роботодавцям. Надані послуги мають враховувати:

 • специфіку підприємницької активності регіону;
 • особливості розвитку регіонального ринку праці та загального балансу між попитом і пропозицією робочої сили.

Окрему увагу приділятимуть обслуговуванню великих підприємств. Консультанти роботодавців мають спеціалізуватися на особливостях галузей економіки, у яких функціонують такі підприємства.

Мінсоцполітики вважає, що впровадження службою зайнятості інституту консультанта роботодавця дозволить:

 • ефективно вирішити проблему “кадрового голоду”;
 • підвищити зацікавленість громадян працювати легально на українських підприємствах;
 • налагодити комунікацію з роботодавцями за допомогою зручних електронних сервісів;
 • підвищити швидкість закриття вакансій;
 • оперативно налагоджувати співпрацю з новоствореними підприємствами;
 • надавати спеціалізовані послуги роботодавцям за цільовими групами;
 • удосконалити систему підбору та професійного навчання безробітних для їх результативного працевлаштування.

«Ми йдемо в ногу з часом, а це спонукає до пошуку нових, нестандартних рішень, підходів та форм роботи з нашими клієнтами», – коментує старт нового проєкту директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.

За інформацією Міністерства соціальної політики України

Кадрові вебінари у серпні

7 серпня 29 серпня

Зареєструватись

Зареєструватись

5 серпня

Держстат затвердив нову форму звіту № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»

Звіт за формою № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» від 01.02.2020СКАЧАТИ НОВУ ФОРМУ

Держстат наказом від 31.07.2019 № 259 затвердив нову форму звіту за формою № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці». Окрім зміни розбивки по розміру заробітної плати у розділі ІV «Розподіл штатних працівників за розмірами заробітної плати» форму звіту доповнено новим розділом VІI «Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці».

У цей розділ роботодавець вноситиме інформацію про:

 • витрати підприємства на утримання робочої сили, крім тих, які враховані у фонді оплати праці;
 • витрати підприємства на соціальне забезпечення працівників;
 • витрати підприємства на культурно-побутове обслуговування працівників;
 • витрати підприємства на забезпечення працівників житлом;
 • витрати підприємства на професійне навчання;
 • інші витрати на робочу силу;
 • середньооблікову кількість штатних працівників підприємства.

Звіт введуть в дію, починаючи з 01.02.2020. Одночасно втратить чинність наказ Держстату «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» від 06.07.2018 № 134.

Ольга Догадіна

провідний експерт MCFR: Кадри

Виробничий календар — 2020 Ірина Житковаголовний редактор MCFR: Кадри Баланс робочого часу стане у пригоді, щоб правильно скласти графіки роботи на наступний рік. Насамперед — підприємствам, де працівники працюють змінами з підсумованим обліком робочого часу. СКАЧАТИ

2 серпня

Чи перенесе ДФС перевірку, якщо директор у відпустці або відрядженні

Зразки документів: Заява працівника про доручення виконання роботи на час відпустки іншого працівникаСКАЧАТИ Наказ про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівникаСКАЧАТИ Заява працівника про згоду на виконання роботи на час відпустки іншого працівникаСКАЧАТИ  Більше зразків

Умови та порядок допуску контролерів до проведення документальних планових або позапланових виїзних та фактичних перевірок визначає стаття 81 розділу II Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ. Норми цієї статті не передбачають, що у зв’язку із тимчасовою відсутністю керівника підприємства або головного бухгалтера слід перенести термін проведення перевірки.

У разі тимчасової відсутності працівника (хвороба, відпустка, відрядження тощо) його обов’язки має виконувати інший працівник. Тимчасове виконання обов’язків оформлюють наказом. 

Якщо установчі документи не передбачають покладання обов’язків керівника та головного бухгалтера на іншу особу на випадок їх тимчасової відсутності, також наказом тимчасово призначають особу, уповноважену на виконання таких функцій.

За інформацією Головного управління ДФС в Івано-Франківській області

Дізнайтеся як:

2 серпня

Грошова допомога педагогам у розмірі 10 місячних пенсій: хто отримає?

Зразки та бланки: Заява про призначення пенсіїСкачати шаблон Повідомлення працівнику про виникнення права на пенсіюСкачати шаблон  Більше зразків

Профспілка працівників освіти і науки України нагадала: педагогічним працівникам, які працювали на педагогічних посадах та виходять на пенсію за віком, виплачують грошову допомогу. Розмір допомоги — 10 місячних пенсій станом на день призначення пенсії (п. 7.1 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV; далі — Закон № 1058).

Як надавати допомогу на оздоровлення в закладі освіти?

Грошову допомогу надають особам:

 • яким починаючи з 01.10.2011 призначають пенсію за віком відповідно до Закону № 1058;
 • які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону № 1058, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
 • які мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) на таких посадах;
 • якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію (п. 5 Порядку обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги та її виплати, затвердженого постановою КМУ від 23.11.2011 №1191; далі — Порядок № 1191).

До страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги, зараховують періоди роботи в закладах та установах державної та комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років (п. «е» ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII; далі — Закон № 1788), що передбачені Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою КМУ від 04.11.1993 № 909 (далі — Перелік) (п. 2 Порядку № 1191).

Орган ПФУ виплачує грошову допомогу одноразово у розмірі 10-ти місячних пенсій за рахунок коштів Держбюджету одночасно з першою виплатою пенсії (п. 7 Порядку № 1191).

Право на виплату грошової допомоги мають педпрацівники, що працювали:

 • у закладах загальної середньої освіти;
 • у закладах дошкільної освіти;
 • у дитячих будинках;
 • у закладах позашкільної освіти;
 • у вищих навчальних закладах I–II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах;
 • у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах.

За інформацією Профспілки працівників освіти і науки України

Працівник досягнув пенсійного віку Галіна Бєліковаексперт системи «Expertus: Кадри» Комусь пенсія — довгоочікувана свобода, а комусь — підрізані крила. Для кадровика — добрячий шмат роботи. Працівник досяг пенсійного віку? Як діяти кадровику?

1 серпня

Зміна істотних умов праці на держслужбі — не подали заяву? Служіть далі

Взірцева колекція документів: Згода працівника щодо переведення на іншу постійну роботуСКАЧАТИ Заява працівника про звільнення у зв’язку з переведеннямСКАЧАТИ  Більше зразків

Начальника управління облдержадміністрації повідомили про зміну істотних умов праці та запропонували переведення на іншу посаду в іншому департаменті. При ознайомленні з наказом він зазначив, що не згоден переходити на нову посаду.

Упродовж 60-ти днів з дня попередження держслужбовець не подав заяви ані про звільнення, ані про переведення на нову посаду.

Держслужбовця звільнили за переведенням до іншого департаменту облдержадміністрації. Там його прийняли на роботу, але на нове місце роботи держслужбовець не виходив. Через місяць новий роботодавець скасував наказ про прийняття на роботу. Попередній роботодавець змінив формулювання у наказі про звільнення: замість звільнення за переведенням зазначив зв`язку з незгодою проходити держслужбу у зв`язку із зміною її істотних умов (п. 6 ч. 1 ст. 83 Закону України «Про державну службу», далі — Закон № 889).

Розрахувати ➤➤➤

Держслужбовець оскаржив звільнення в суді. Суд першої інстанції став на сторону роботодавця, апеляційний суд підтримав вимоги працівника.

Якщо держслужбовець не згоден продовжувати проходити держслужбу у зв’язку із зміною істотних умов, він має подати заяву про звільнення або про переведення на запропоновану посаду не пізніш як за 60 календарних днів з дня ознайомлення з повідомленням про зміну істотних умов держслужби (абз. 2 ч. 4 ст. 43 Закону № 889).

Якщо протягом цього строку держслужбовець не надав заяву, вважають, що він погодився й надалі проходити держслужбу (абз. 3 ч. 4 ст. 43 Закону № 889).

Верховний Суд підтримав позицію апеляційного суду. Він зазначив, що Закон № 889 передбачає форми незгоди із зміною істотних умов державної служби — заяву про звільнення або заяву про переведення на запропоновану посаду.

Суд вирішив, що оскільки держслужбовець не надав роботодавцю заяву про звільнення, то погодився на продовження держслужби (постанова ВСУ від 27.06.2019 у справі № 805/4301/16-а).

Галина Бєлікова

експерт MCFR Кадри 

ТОП-3 консультації про держслужбу:

31 липня

Підприємства, які працевлаштовують працівників для роботи в інших роботодавців чи за кордоном, звітуватимуть за оновленою формою

Нова форма звітності №1-ПА (квартальна) "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні"СКАЧАТИ

Виробничий календар 2020 — Скачати першим ➤➤➤

Мінсоцполітики наказом від 03.06.2019 № 851 (далі — Наказ № 851) оновило:

 • форму звітності № 1-ПА (квартальна) «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні»;
 • Порядок подання форми звітності № 1-ПА.

Звіт за формою № 1-ПА подають юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Звіт подають районним, міським, міськрайонним центрам зайнятості. Форму звіту майже не змінили.

Раніше звіт подавали щороку. Відтепер — щокварталу, не пізніше 15 числа місяця після звітного кварталу.

В подальшому служба зайнятості до 30 числа звітує перед Мінсоцполітики та Держпраці. Держпраці реагує на інформацію, що надала служба зайнятості, та інформує Мінсоцполітики та службу зайнятості про виконану роботу з порушниками.

Наказ № 851 набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Одночасно втратить чинність наказ Мінсоцполітики «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців» та Порядку її подання» від 07.08.2015 № 815.

Тож суб’єкти господарювання мають слідкувати, коли офіційно опублікують оновлений звіт, щоб не пропустити строк подання. Якщо форму звіту найближчим часом набере чинності, вперше квартальний звіт треба буде подати не пізніше 15.10.2019.

Ольга Догадіна

провідний експерт MCFR: Кадри

Ми проаналізували 350 судових рішень Ірина Іванченкошеф-редактор журналів «Кадровик-01», експертно-правової системи Expertus: Кадри Штраф за помилки в кадровій роботі загрожує не лише підприємству чи директору, а й кадровику. Як замінити штраф на усне зауваження?

30 липня

Чи мають право медики-сумісники на надбавку за вислугу років

Зразки документів: Заява про прийняття на роботу за сумісництвом із випробуваннямСКАЧАТИ Наказ про прийняття на роботу за сумісництвом на умовах неповного робочого часуСКАЧАТИ  Більше зразків

МОЗ у листі від 05.02.2019 № 10.1-16/4463/2971 зазначає, що Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я затвердили спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови № 308/519).

Виробничий календар — 2020 розраховано

Надбавку за вислугу років встановлюють лікарям, провізорам та фахівцям з базовою та неповною вищою медичною, фармацевтичною освітою державних і комунальних закладів охорони здоров’я у розмірі 10-30 відсотків до посадового окладу в залежності від стажу роботи. Порядок встановлення та виплати надбавки затверджує постанова КМУ від 29.12.2009 № 1418.

Працю оплачують за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки), або в залежності від виконання норм виробітку і відрядних розцінок. При цьому враховують підвищення, доплати та надбавки, передбачені законодавством (абз. 2 п. 1.4 Умов № 308/519).

Отже, й надбавку за вислугу років виплачують щомісяця за фактично відпрацьований час як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Міфи про роботу сумісників Ірина Житковаголовний редактор MCFR: Кадри Нестачу точних знань людство завжди компенсувало вимислом. Помилки в кадровому діловодстві коштують чималих штрафів. Ми підібрали найпоширеніші хибні висновки про роботу сумісників. Дізнайтеся, щоб правильно приймати, звільняти та документувати роботу працівників. 8 міфів

30 липня

Держпраці роз’яснює, що вважають істотними умовами праці

Зразки документів: Наказ про повідомлення працівників щодо зміни істотних умов праціСКАЧАТИ  Більше зразків

Управління Держпраці у Кіровоградській області роз’яснило, що до істотних умов праці, крім перелічених у частині 3 статті 32 КЗпП, можна віднести також:

 • встановлення або скасування деяких додаткових елементів у трудовій функції, якщо основна трудова функція при цьому не змінюється;
 • збільшення або зменшення обсягу роботи, ступеня самостійності і відповідальності працівника, ступеня шкідливості роботи;
 • перехід з індивідуальної на колективну організацію праці і навпаки;
 • запровадження інших умов, що характеризують трудовий процес.

До істотних умов відносять:

 • умови оплати праці. Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення роботодавець повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни;
 • пільги та компенсації, встановлені колдоговором;
 • режим роботи: встановлення робочого часу та часу відпочинку, графіків змінності, введення підсумованого обліку робочого часу, часу початку та закінчення робочого дня, тривалості перерви для відпочинку та харчування, поділу робочого дня на частини;
 • встановлення або скасування неповного робочого часу для всього підприємства або окремих структурних підрозділів чи окремої категорії працівників;
 • встановлення або скасування суміщення професій (посад);
 • зміну розрядів і найменувань посад;
 • скорочення педагогічного навантаження працівникам середніх загальноосвітніх і інших навчально-виховних закладів; 
 • введення контрактної форми трудового договору.

Також Держпраці нагадало про процедуру зміни істотних умов праці. Ці зміни не повинні спричиняти примусу до праці. Роботодавець зобов’язаний попередити працівника мінімум за два місяці про наступні зміни в організації виробництва і праці, а також про зміни істотних умов праці (ч. 3 ст. 32 КЗпП). Про такі зміни роботодавець видає наказ. Працівників, істотні умови праці яких змінюються, не пізніше ніж за два місяці персонально попереджають про дату запровадження змін.

Зміна істотних умов праці як підстава для звільнення

Попередження — письмова пропозиція працівникові продовжити роботу після того, як роботодавець після спливу двомісячного строку змінить істотні умови праці. Працівник може погодитися з пропозицією та продовжити роботу при змінених істотних умовах праці, або ж відмовитися. Якщо працівника не влаштовують майбутні зміни, він має два місяці, аби знайти собі іншу роботу.

Протягом двох місяців від працівників доцільно одержати письмову заяву про згоду продовжувати роботу після зміни істотних умов праці або про відмову працювати в нових умовах. Працівник має право до закінчення строку попередження змінювати своє рішення.

Після спливу строку попередження роботодавець видає наказ. У ньому визначають для кожного працівника нові умови праці, ознайомлюють з новими інструкціями та іншими документами.

Працівника, що відмовився продовжувати роботу у зв’язку зі змінами істотних умов праці, звільняють на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП з вихідною допомогою.

За інформацією Управління Держпраці у Кіровоградській області

Пам’ятайте, що питання зміни в організації виробництва і праці можуть бути врегульовані колективним договором

30 липня

Як застосовувати Класифікатор професій на громадських роботах на підприємстві

Взірцева колекція документів: Наказ про прийняття на роботу на час громадських робітСКАЧАТИ Запис до трудової книжки про участь в оплачуваних громадських роботахСКАЧАТИ  Більше зразків

Мінсоцполітики листом від 19.04.2019 № 102/0/193-19 роз’яснило, як застосувати на громадських роботах Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (далі — КП).

Громадські роботи організовують місцеві держадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад за участю територіальних органів Державної служби зайнятості, на договірних засадах.

Сервіс «Пошук у КП» за кодом або назвою

Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру передбачає, що з особами, які беруть участь у цих роботах, укладають письмові строкові трудові договори (абз. 2 п. 5 Порядку, затвердженому постановою КМУ від 20.03.2013 № 175).

Роботодавці вносять записи до трудових книжок про участь осіб у громадських роботах.

Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийняли працівника, виконують для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у КП (абз. 3 п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінсоцполітики, Мін’юсту від 29.07.1993 № 58).

Зазвичай на громадських роботах використовують назви професій, що належать до класифікаційного розділу «Найпростіші професії» і не вимагають від робітника спеціальних знань та навичок.

Так, професію працівника, який прибиратиме та очищуватиме територію, територій можна назвати «Двірник» або «Прибиральник територій» з кодом 9162, а на підсобних та допоміжних роботах — «Підсобний робітник» з кодом 9322.

ТОП-консультації про Класифікатор професій:

26 липня

Право сумісників на соціальну відпустку на дітей — роз’яснення Мінсоцполітики

Зразки документів: Заява про надання додаткової відпустки матері двох дітей віком до 15-ти роківСКАЧАТИ Наказ про надання додаткової відпустки матері двох дітей віком до 15-ти роківСКАЧАТИ  Більше зразків

Мінсоцполітики листом від 26.06.2019 № 751/0/204-19 роз’яснило права працівників, які працюють за сумісництвом, на додаткову соціальну відпустку.

Мінсоцполітики зазначає, що право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи (ст. 2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР; далі — Закон про відпустки).

Працівник, який уклав трудовий договір на роботу за сумісництвом, перебуває у трудових відносинах з підприємством (установою, організацією), фізичною особою. Тому має право на оплачувану щорічну відпустку.

Калькулятор дати закінчення відпустки

В той же час, робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (ст. 59 КЗпП).

Відповідно статті 19 Закону про відпустки додаткову соціальну відпустку надають:

 • жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років; або дитину з інвалідністю; або яка усиновила дитину;
 • матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи;
 • одинокій матері;
 • батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
 • особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи;
 • одному із прийомних батьків.

Процитована стаття не передбачає обмежень для сумісників.

Враховуючи зазначене, Мінсоцполітики доходить висновку, що законодавство не забороняє надавати працівникам-сумісникам додаткову соціальну відпустку. Її тривалість визначають як і для основних працівників: за однією підставою — 10 календарних днів, за двома або більше — 17 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Коли виплачувати відпускні:

за три робочих чи календарних дні до початку відпустки?

Правильна відповідь

20 липня

ФСС рекомендував вести Журнал реєстрації лікарняних

Взірцева колекція документів: Журнал обліку лікарняннихСКАЧАТИ ✔ Звернення до ФСС щодо перевірки обґрунтованості видання працівнику листка непрацездатностіСКАЧАТИ ✔ Протокол засідання комісії із соціального страхуванняСКАЧАТИ ✔ Більше зразків

Лікарняний – підстава призначити допомогу по тимчасовій непрацездатності. Звісно, не будь-який лікарняний, а лише виданий в установленому порядку. Це норма статті 31 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (далі — Закону № 1105).

Нормативні акти не вимагають, щоб підприємства обов’язково вели Журнали реєстрації листків непрацездатності.

Але така облікова форма передбачена Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5.

За цим переліком Журнал треба зберігати 3 роки.

Строки зберігання документів ➤➤➤

Доцільність вести Журнал обліку лікарняних — безсумнівна, адже це мінімізує конфліктні ситуації щодо строків надання лікарняних працівниками, що стають до роботи, і строків, коли лікарняний потрапив до комісії із соцстраху. До того ж такий журнал істотно знижує ризик втрати листка непрацездатності на самому підприємстві, що, на жаль, трапляється.

Такої самої думки, яку щойно висловив поважний Фонд, давно дотримують експерти журналу «Кадровик-01» та системи «Експертус: Кадри».

Журнал обліку листків непрацездатності допоможе:

1) дотримувати 10-денного строку для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів;

2 ) довести, що в затримці оплати чи втраті лікарняного винний не кадровик.

1. Журнал як інструмент планування. Підприємство має розглянути документи для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності, з вагітності та пологів протягом 10-ти днів із дня їх надходження. Якщо Комісія (уповноважений) із соціального страхування (далі — Комісія) відмовляє в допомозі, має п’ять днів, щоб поінформувати працівника про відмову, її причини та порядок оскарження (ч. 1 ст. 32 Закону № 1105).

Десять днів — загальний строк. За цей час лікарняний має пройти керівника підрозділу (табельника), кадровика і Комісію.

Комісія:

 • протокольно вирішує, чи призначати матеріальне забезпечення — допомогу з тимчасової непрацездатності, у т. ч. для догляду за хворою дитиною, у зв’язку з вагітністю та пологами, на поховання;
 • передає протокол роботодавцю для виплат, розрахунків тощо (п. 3.1.1 Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління ФСС від 19.07.2018 № 13).

Журнал — зручний спосіб відстежувати дедлайни та планувати засідання Комісії так, щоб вкладатися в 10 днів.

2. Журнал як доказ. Форма протоколу Комісії містить поле для дати засідання і не має поля для дати надходження документів на розгляд Комісії. Цю дату фіксуватимете в журналі обліку листків непрацездатності. Так убезпечите себе від претензій працівників, які не отримали матдопомогу в очікувану дату.

ТОП-3 запитання про лікарняні:

19 липня

Як виправляти помилку в повідомленні про прийняття на роботу — роз’яснення ДФС

Взірцева колекція кадровика: Повідомлення про прийняття працівника на роботуСКАЧАТИ ✔ Наказ про прийняття на роботуСКАЧАТИ ✔ Трудовий договірСКАЧАТИ ✔  Більше зразків

Подати повідомлення — святий обов’язок роботодавця. Кожного. Зробити це треба до того, як людина стане до роботи. Повідомляти ДФС треба тільки в разі укладення трудового договору. Про ЦПХ повідомляти не треба.

Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу — у постанові КМУ від 17.06.2015 № 413.

Строк зберігання для повідомлень ДФС про прийняття працівників

Є два типи повідомлень:

 • початкове – використовуємо щоб інформувати про прийняття працівника;
 • скасовуюче — подаємо, якщо припустилися помилки та треба внести зміни до повідомлення.

Алгоритм від ДФС такий:

Якщо припустилися помилки як-от помилка в імені, по батькові, ідентифікаційному коді, даті прийняття, даті наказу тощо, подайте повідомлення типу "скасовуюче" з помилковими відомостями та водночас подайте повідомлення типу "початкове" з правильними даними.

Чи повідомляти ДФС про призначення директора на новоствореному підприємстві?

Штрафів за таку помилку й уточнення інформації в законодавстві немає, тож виправляйте помилки і не лякайтеся, що оштрафують.

Аналогічну позицію висловила очільник експертної команди журналу «Кадровик-01» Ірина Житкова.

Команда «MCFR Кадри» за роз’ясненнями Головного управління ДФС у Запорізькій області

19 липня

Контракти в сфері культури не порушують прав громадян — визнав Конституційний суд

Взірцева колекція документів: Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади в закладі культуриСКАЧАТИ ✔ Наказ про створення конкурсної комісії з відбору претендентів на заміщення вакантної посади в закладі культуриСКАЧАТИ ✔ Наказ про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади в закладі культуриСКАЧАТИ ✔  Більше зразків


КСУ у рішенні від 12.07.2019 № 5-р(І)/2019 визнав такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), пункти 2, 3 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 28.01.2016 № 955-VIII (далі — Закон № 955).

КСУ вважає, що контракт як особлива форма трудового договору є джерелом суб’єктивних прав та обов’язків найманого працівника і роботодавця. Він укладається для виконання за винагороду роботи, яка має, як правило, постійний або досить тривалий характер. У контракті можуть визначатися, зокрема:

 • строк його дії;
 • режим праці та відпочинку
 • взаємні права, обов’язки й відповідальність сторін
 • умови організації та оплати праці, матеріального і соціально-побутового забезпечення працівника, надання йому компенсаційних виплат та відшкодування шкоди, завданої здоров’ю;
 • підстави припинення трудових правовідносин тощо.

Сторони контракту мають право виходити за межі сфери нормативного регулювання трудових правовідносин, передбачених законодавством України про працю, за умови відсутності погіршення юридичного становища працівника.

Колеги цікавились:

Позиція КСУ — пункти 2, 3 Прикінцевих положень Закону № 955 не суперечать статті 22 Конституції України.

КСУ також вважає, що встановлення оспорюваними положеннями Закону № 955 привілеїв і додаткових обов’язків для творчих працівників державних та комунальних закладів культури шляхом запровадження контрактної форми трудового договору не пов’язане з ознаками, визначеними в частинах першій, другій статті 24 Конституції України.

Закон № 955 не має зворотної дії в часі, оскільки не поширюється на безстрокові трудові договори, укладені до його прийняття, а передбачає припинення цих договорів з моменту набрання ним чинності та можливість продовження трудових правовідносин на умовах контракту між професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) і державними та комунальними закладами культури. Таким чином, Закон № 955 спрямований на регулювання тих правовідносин, які виникнуть після набрання ним чинності, а трудові правовідносини, що виникли раніше, повинні бути приведені у відповідність із новим юридичним регулюванням.

Змінивши Законом № 955 форму трудового договору з безстрокової на контрактну, законодавець реалізував свої повноваження у сфері законодавчого визначення засад регулювання праці і зайнятості (п. 6 ч. 1 ст. 92 Конституції України), не обмеживши суб’єктів права на конституційну скаргу у їхніх конституційних правах на працю, а лише змінив спосіб реалізації цих прав.

Рішення КСУ є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

19 липня

Конституційний Суд визнав, що Закон «Про освіту» відповідає Конституції

Тайм-менеджмент улітку: 4 інструменти для кадровика

Закон «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145–VIII (далі — Закон про освіту) набув чинності ще 28 вересня 2017 року. За цим законом мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома або більше мовами. Особам, які належать до національних меншин, гарантували право на навчання рідною мовою поряд з українською в окремих класах комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.

Закон спричинив широкий резонанс. 48 народних депутатів оскаржили у КСУ статтю 7 освітнього закону. Автори подання стверджують, що ця стаття позбавляє нацменшини з 5 класу школи здобувати освіту національною мовою. Депутати обурювалися, що відповідно до нового закону представники нацменшин можуть реалізовувати своє право на навчання рідною мовою тільки в дошкільних закладах і початковій школі і лише до 2020 року.

Через цей закон уряд Угорщини блокував проведення комісії «Україна-НАТО».

КСУ розглянув подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції Закону України «Про освіту»

КСУ вирішив, що Закон про освіту відповідає Конституції, є конституційним (рішення КСУ від 16.07.2019 № 10-р/2019)

Аргументи суду:

 • українська мова як державна є обов’язковою на всій території України у державній сфері, а також в публічних сферах суспільного життя, у тому числі у сфері освіти;
 • мета Закону про освіту узгоджується з приписами Конституції України, оскільки забезпечує збалансований підхід до вивчення державної мови як засобу соціалізації особи та функціонування органів державної влади і органів місцевого самоврядування на конституційних засадах і вивчення мов національних меншин та корінних народів України;
 • суть окремих оспорюваних положень Закону про освіту розкривається через лексичне значення слів та узгоджується з вимогою юридичної визначеності як складовою принципу верховенства права.

ТОП-3 статті про мову:

Окрім того, у конституційному поданні його автори наголошували, що під час прийняття Закону про освіту нардепи порушили процедуру його розгляду та ухвалення, що суперечить Конституції.

Позиція КСУ — неконституційним може бути визнаний лише той нормативний акт ВРУ, під час прийняття чи схвалення якого (або набрання ним чинності) порушено процедурні вимоги, що встановлюються безпосередньо Конституцією України, а не іншими нормативними актами, зокрема Регламентом Верховної Ради України.

КСУ дослідив матеріали справи та дійшов висновку про відсутність порушень конституційної процедури розгляду, ухвалення Закону про освіту та набрання ним чинності.

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.